Xử lý vi phạm

Feed Subscription
Xử phạt về sử dụng, cấp giấy chứng nhận mã số mã vạch

Xử phạt về sử dụng, cấp giấy chứng nhận mã số mã vạch

Khi thanh tra mã số mã vạch có yêu cầu, doanh nghiệp phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo đúng thủ tục và trình tự lu ...

Read More »
Xử lý vi phạm về sử dụng mã số mã vạch

Xử lý vi phạm về sử dụng mã số mã vạch

Việc sử dụng mã số mã vạch mang tính tự nguyện, tuy nhiên khi sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm không dúng quy cách và quy định. Tổ chức ( cá nhân ) sẽ bị phạt hành chính tùy th ...

Read More »
scroll to top