Home » Bất động sản và xây dựng » Vốn pháp định kinh doanh bất động sản

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản

Tháng Ba 27, 2015 5:52 chiều

von-phap-dinh-kinh-doanh-bat-dong-san-2015Vốn pháp định kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng. Vốn pháp định kinh doanh bất động sản cho đến trước ngày 01/07/2015 vẫn là 6 tỷ đồng. 

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để chấp hành chính xác về vốn pháp định của ngành nghề kinh doanh bất động sản. Các cá nhân, tổ chức cần biết Kinh doanh bất động sản là:Việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản Reviewed by on . Vốn pháp định kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng. Vốn pháp định kinh doanh bất động sản cho đến trước ngày 01/07/2015 vẫn là 6 tỷ đồng.  Điều kiện của tổ chứ Vốn pháp định kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng. Vốn pháp định kinh doanh bất động sản cho đến trước ngày 01/07/2015 vẫn là 6 tỷ đồng.  Điều kiện của tổ chứ Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top