Home » Bất động sản và xây dựng » Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng

Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng

Tháng Hai 25, 2015 11:49 sáng

photoTư vấn về bất động sản và Tư vấn về xây dựng là một trong những dịch vụ chuyên sâu của chúng tôi.

Đội ngũ luật sư chuyên ngành bất động sản và xây dựng của chúng tôi có kinh nghiệm toàn diện xoay quanh bấtđộng sản và xây dựng.

Lĩnh vực hoạt động tư vấn bất động sản của chúng tôi bao gồm việc tư vấn, soạn thảo các tài liệu liên quan đến các biện pháp bảo đảm, giấy nợ, cầm cố, thế chấp, và các hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê; tư vấn các vấn đề của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng…

Chúng tôi tư vấn chuyên nghiệp đặc biệt đối với việc xem xét các thỏa thuận cho thuê, và quản lý bất động sản; thiết kế và đảm bảo thực hiện việc thẩm tra pháp lý theo yêu cầu để xác định và đánh giá các rủi ro thương mại liên quan đến giao dịch bất động sản; cơ cấu và đưa ra chiến lược bao gồm các giải pháp để giảm thiểu hoặc hạn chế thuế, và các nghĩa vụ; tư vấn về việc lập kế hoạch, môi trường, và đánh giá các vấn đề phát sinh; tư vấn và sắp xếp các dự án phát triển và xây dựng lớn.

Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng Reviewed by on . Tư vấn về bất động sản và Tư vấn về xây dựng là một trong những dịch vụ chuyên sâu của chúng tôi. Đội ngũ luật sư chuyên ngành bất động sản và xây dựng của chún Tư vấn về bất động sản và Tư vấn về xây dựng là một trong những dịch vụ chuyên sâu của chúng tôi. Đội ngũ luật sư chuyên ngành bất động sản và xây dựng của chún Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top