Home » Tin tức » Chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi có hiệu lực từ tháng 5/2015

Chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi có hiệu lực từ tháng 5/2015

Tháng Ba 26, 2015 3:11 chiều

che-do-nghi-huu-2015Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đã tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên nếu tự nguyện xin nghỉ hưu sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi. Đây là một trong những đáng chú ý tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, các đối tượng này còn được các chế độ sau:

  • Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi
  • Trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu đóng BHXH; từ năm đóng BHXH thứ 21 trở đi thì mỗi năm sẽ được thêm nửa tháng lương.
  • Nâng bậc lương hoặc nâng ngạch nếu đủ điều kiện về thời gian giữ bậc lương, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, kỷ luật …

Đối với  cán bộ không có nguyện vọng nghỉ hưu thì cơ quan sẽ bố trí vị trí công tác phù hợp, nếu không bố trí được thì sẽ được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2015; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng từ 01/01/2015.

Chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi có hiệu lực từ tháng 5/2015 Reviewed by on . Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đã tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên nếu tự nguyện xin nghỉ hưu sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho m Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đã tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên nếu tự nguyện xin nghỉ hưu sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho m Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top