Home » Thành lập doanh nghiệp » Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Tháng Ba 1, 2015 3:12 chiều

thanh-lap-cong-ty-tnhhCôngty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)  là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Công ty TNHH chia làm 02 loại là Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH nhiều thành viên.

Đặc điểm của Công ty TNHH:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

– Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu

Hồsơ thành lập Công ty TNHH bao gồm:

  1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp
  2. Dự thảo Điều lệ Công ty;
  3. Danh sách thành viên ( Nếu là Công ty
  4. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
  5. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thời gian thực hiện thủ tục: 

– Lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc

– Lấy dấu pháp nhân: 04 ngày làm việc

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Reviewed by on . Côngty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)  là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Công ty TNHH chia làm 02 loại là Công ty TN Côngty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)  là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Công ty TNHH chia làm 02 loại là Công ty TN Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top