Home » Thành lập doanh nghiệp » Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

Tháng Ba 1, 2015 3:05 chiều

thanh-lap-cong-ty-co-phanĐặc điểm của Công ty cổ phần là gì? Thủ tục thành lập Công ty cổ phần (mở công ty) ra sao?

Sau đây Luật sư 365 sẽ giải đáp cho Quý khách hàng về những vấn đề trên:

Thứ nhất: Công ty cổ phần là một pháp nhân có những đặc điểm sau:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và Cổ đông sáng lập trong vòng 03 năm kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Thứ 2: Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

      1. Hồ sơ gồm có:

  • Giấy đề nghị thành lập Công ty cổ phần ;
  • Dự thảo điều lệ ;
  • Giấy ủy quyền cho Cá nhân hoặc tổ chức nộp Hồ sơ;
  • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của các cổ đông;
  • Bản sao các chứng chỉ hành nghề nếu như Doanh nghiệp dự định đăng ký ngành nghề có điều kiện về chứng chỉ;
  • Giấy tờ chứng minh vốn pháp định trong trường hợp kinh doanh ngành nghề cần vốn pháp định

2. Thời gian : 3 ngày làm việc

   3. Nơi tiến hành thủ tục: Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố

 

Thành lập công ty cổ phần Reviewed by on . Đặc điểm của Công ty cổ phần là gì? Thủ tục thành lập Công ty cổ phần (mở công ty) ra sao? Sau đây Luật sư 365 sẽ giải đáp cho Quý khách hàng về những vấn đề tr Đặc điểm của Công ty cổ phần là gì? Thủ tục thành lập Công ty cổ phần (mở công ty) ra sao? Sau đây Luật sư 365 sẽ giải đáp cho Quý khách hàng về những vấn đề tr Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top