Home » Thành lập doanh nghiệp » Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Tháng Sáu 8, 2015 6:08 sáng

thanh-lap-doanh-nghiepThành lập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ hàng đầu của chúng tôi. 

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật sư 365 được tiến hành như sau:

1. Tư vấn pháp lý

– Tư vấn toàn diện xoay quanh việc thành lập doanh nghiệp, các nghĩa vụ và quyền lợi liên quan:

+ Nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào?

+ Vốn điều lệ, vốn pháp định;

+ Ngành nghề kinh doanh;

+ Cung cấp các văn bản nội bộ đơn giản: Quyết định bổ nhiệm, hợp đồng lao động, thỏa thuận góp vốn,…

– Thay mặt Khách hàng liên hệ và thực hiện mọi thủ tục tại sở kế hoạch và đầu tư cho đến khi nhận được bản gốc đăng ký doanh nghiệp;

– Thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục làm dấu chức danh (nếu cần), con dấu pháp nhân;

– Tư vấn khách hàng lập tài khoản công ty, kê khai thuế ban đầu.

2. Thời gian

– Thời gian để Khách hàng nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 05 ngày làm việc

– Thời gian để khách hàng nhận được con dấu pháp nhân: 04 ngày làm việc

Tổng cộng: 09 ngày làm việc

3. Phí

– Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp: 1.300.000 VNĐ

– Phí nhà nước về khắc dấu: 500.000 VNĐ

Tổng phí: 1.800.000 VNĐ

 

Để được tư vấn miễn phí và tiến hành dịch vụ nhanh gon, đơn giản. Hãy liên hệ Hotline: 0945.249.686

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Reviewed by on . Thành lập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ hàng đầu của chúng tôi.  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật sư 365 được tiến hành như sau: 1. Tư vấn pháp Thành lập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ hàng đầu của chúng tôi.  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật sư 365 được tiến hành như sau: 1. Tư vấn pháp Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top