Mẫu công văn giải trình về bộ phận quản lý nội dung mạng xã hội

0

Trong trường hợp doanh nghiệp xin giấy phép mạng xã hội nhận được yêu cầu giải trình về bộ phận quản lý nội dung khi xin giấy phép mạng xã hội cho nhiều trang cùng lúc doanh nghiệp có thể thực hiện theo mẫu công văn giải trình sau:

CÔNG TY _______________

__________________________

Số:……/2016/CV

Vv: Giải trình các nội dung liên quan đến hồ sơ mạng xã hội www.luatsu365.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-******——-

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử)

            Công ty _____________ xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng!  Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Quý Cơ quan đã kịp thời có những hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin trên mạng internet của Công ty _____________trong suốt thời gian vừa qua.

            Ngày …. tháng ….. năm ……., Công ty chúng tôi có nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập trang mạng xã hội trực tuyến tại địa chỉ tên miền www.luatsu365.com. Đối với các nội dung Quý Cơ quan yêu cầu làm rõ, Công ty _____________báo cáo giải trình Về nhân sự quản lý nội dung các trang mạng xã hội như sau

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Hiện nay, Công ty _____________ đang thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trực tuyến cho các tên miền:……. và …………..

Hiện nay, Công ty đã bố trí các nhân sự quản lý mạng xã hội, mỗi trang mạng xã hội gồm N người. Nhân sự của mỗi trang là khác nhau (Chúng tôi gửi kèm theo Công văn này Quyết định thành lập bộ phận quản lý nội dung)

            Công ty _____________cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Nghị định 72, Thông tư 09 và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ mạng xã hội.          

            Chúng tôi rất mong nhận được sự xem xét, giúp đỡ của Quý Cơ quan.

            Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

– Quyết định thành lập bộ phận quản lý nội dung trang mạng xã hội www.luatsu365.com.

Nơi nhận:

– Như Kính gửi;

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

 

___________

 

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép mạng xã hội: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •