Xử lý mã số mã vạch Gtin

0

Doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch sẽ được tổ chức GS1 cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch có hướng dẫn nội dung xử lý mã số mã vạch Gtin với những nội dung như sau đây:

1.Nội dung của cơ sở dữ liệu

GTIN là mã số phân định đơn nhất cho một thương phẩm.Tính đơn nhất đạt được khi dùng bất kỳ cấu trúc nào trong 4 cấu trúc dữ liệu (đã mô tả trong phần 3.1 Cấu trúc mã số GTIN). Cấu trúc GTIN có thể yêu cầu chiều dài cố định và các số 0 (zero) đứng đầu tùy theo sự sử dung. Ví dụ cho dưới đây:

Hình 51 Mã vạch GS1- 128


GTIN là một chìa khóa truy cập tới tất cả dữ liệu liên quan đến một thương phẩm đã được nó phân định chứa trong file dữ liệu hoặc các thông điệp chuyển giao.

Đường dẫn sẽ được tạo ra giữa các thứ bậc của thương phẩm. Đường dẫn như vậy cũng được lập ra giữa một đơn vị và tất cả các thương phẩm trong một đơn vị cụ thể. Ví dụ như đường dẫn giữa 1 can sơn, 1 hộp 10 can sơn và một pa-let 24 hộp có 10 can sơn. Điều này giúp khách hàng kiểm soát tồn kho và quá trình đặt hàng, và cho phép khách hàng so sánh số lượng bán ra với số đơn vị đã nhận hoặc vẫn còn trong kho.

2.Chuyển giao thông tin sản phẩm

Chuyển giao thông tin về vật phẩm là bước rất quan trọng trong mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng, và tất cả các bên thứ ba.

Các thông tin này được dùng rộng rãi trong các quá trình trong dây chuyền cung cấp và đặt hàng. Hầu hết các quá trình không thể thực hiện được một cách chính xác nếu thông tin về vật phẩm không có sẵn, ví dụ, một nhân viên quầy tính tiền quét vật phẩm nhưng màn hình mô-ni-tơ lại thông báo “vật phẩm không biết”. Rất nhiều quá trình khác như đặt hàng, ghi hóa đơn, kiểm kho cần biết chính xác thông tin về vật phẩm. Vì vậy cùng với dòng hàng hóa cần phải có dòng thông tin cần thiết giữa các đối tác.

Các thông tin cần được chuyển giao là:

■     Tên nhà cung cấp và GLN của công ty đăng ký mã số mã vạch(cung cấp)

■     Thời hạn ứng dụng (Ngày tháng đối tác thương mại có thể dùng thông tin)

■     GTIN của thương phẩm

■     Mô tả đầy đủ sản phẩm cho thông điệp eCom hoặc cho các tài liệu liên quan đến vận chuyển và một mô tả tóm tắt dành cho điểm bán

■     The Các đặc tính vật lý của thương phẩm bao gồm các kích thước, trọng lượng

■     Mô tả nhóm tiêu chuẩn khác nhau của thương phẩm, bao gồm số thương phẩm đơn chứa trong các đơn vị lớn thương phẩm lớn hơn

■     Các GTIN đã cấp cho thương phẩm mô tả của pa-let hay mẫu pa-let (để lấy tự động)

■     GTIN và số lượng đơn vị cho các mức thấp hơn (nếu có).

3.Thông tin được trao đổi như thế nào?

Các phương pháp được ưa dùng là thông điệp eCom gửi từ nhà cung cấp đến tất cả các khách hàng hoặc có thể chọn một catalog điên tử tập trung (đồng bộ hóa dữ liệu).

Nếu dùng những phương pháp này dữ liệu cần được cấu trúc trong các thông điệp tiêu chuẩn gửi đi một cách tự động.

Nếu không thể thực hiện bằng phương pháp trên có thể dùng đĩa mềm chứa thông điệp tiêu chuẩn. Nếu phương pháp này cũng không thể được thì dùng một tài liệu giấy chứa các đặc tính và các điều kiện mua bán của sản phẩm cũng được.

4.Khi nào cần liên lạc?

Một số hoạt động rất quan trong để đảm bảo rằng các GTIN được liên lạc một cách chính xác trong dây chuyền cung cấp. Điều đó bảo đảm rằng dữ liệu liên hệ với mã vạch được quét có thể được liên hệ một cách chính xác với các dữ liệu cập nhật. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các vật phẩm được quét tại các điểm bán lẻ (siêu thị), khi mà thiếu các dữ liệu chính xác có thể gây ra những rắc rối về pháp luật.

Các đối tác kinh doanh cần phải lập một thỏa thuận về khoảng thời gian thích hợp trong đó các thông tin được liên lạc.

Việc liên lạc về các GTIN là rất quan trong trong các trường hợp sau đây. Trong mỗi trường hợp các thông tin cần được gửi trước để cho đối tác thương mại có thể thay đổi để xử lý.

Quan hệ thương mại mới. Toàn bộ GTIN của các sản phẩm liên quan đến quan hệ thương mại mới phải được gửi cho đối tác thương mại với các dữ liệu liên quan.

Thương phẩm mới phân loại. GTIN phải được chuyển giao như một thông lệ trong lần tiếp xúc đầu tiên giữa người phụ trách kế toán và người mua.

GTIN mới được cấp. Nếu có một sản phẩm cần một mã số mới thì GTIN mới cần được thông báo ngay lập tức cho đối tác trước khi họ nhận được sản phẩm, thông tin phải được giao cho đối tác rất sớm trước khi hàng hóa được cung cấp.

Quảng cáo GTIN khác. Nhiều nhà bán lẻ có kế hoạch tặng hàng quảng cáo trước. Quà tặng này thường có trước theo một thủ tục đăng ký, vì thế những GTIN này cần được thông báo trước. Khuyến nghị rằng điều này cần được thực hiện càng sớm càng tốt ngay khi có tiếp xúc đầu tiên liên quan đến quà tặng.

Thay đổi tạm thời vật phẩm có GTIN khác với vật phẩm bình thường. Nếu vì một lý do gì đó nhà sản xuất cung cấp vật phẩm có GTIN khác với GTIN mà đối tác mong đợi, thì điều quan trọng là GTIN mới phải được chuyển giao và nhập vào cơ sở dữ liệu đúng lúc.

Xếp giá (Rack jobbing- còn gọi là dự trữ). Có thể xảy ra là một người xếp giá giữ một vật phẩm trên giá có GTIN khác mà nó chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu. Vì vậy người xếp giá phải luôn luôn kiểm tra xem liệu GTIN trên vật phẩm có phải chính là cái nó thường ở trên giá không. Nếu không họ phải thông báo cho cửa hàng về sự thay đổi này.

Liên hệ dịch vụ đăng ký mã số mã vạch: 0945 249 686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •