Sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm

0

 Khi doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để sử dụng lên sản phẩm của mình mà không có nhu cầu Đăng ký mã số mã vạch thì doanh nghiệp tiến hành đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài trên sản phẩm.

Thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài  lên sản phẩm như sau:

a) Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài trên sản phẩm gồm:

Bằng chứng uỷ quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở Việt Nam được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài;

Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu);

Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu).

b) Mức phí

Phí dịch vụ xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài là 1.800.000 đ/1 hồ sơ.

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:

Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội

Số tài khoản:        3511

Mã quan hệ ngân sách: 1059094

 Đơn vị hưởng:    Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

                  Lưu ý:  Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp  và đặc biệt cần ghi thêm mã số nước ngoài được phép sử dụng vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi .

Để đăng ký mã số mã vạch nhanh, gọn, thuận tiện và chuyên nghiệp nhất hãy liên hệ Hotline: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •