Quy định xử phạt trong lĩnh vực mã số mã vạch

0

Mã số mã vạch đã và đang mang lại cho các doanh nghiệp những lợi ích vô cùng thiết thực. Từ quản lý, lưu kho, phân phối và xuất nhập khẩu đều cần đến ứng dụng mã số mã vạch này. Tuy nhiên nếu muốn áp dụng mã số mã vạch một cách hiệu quả, hợp lý và hợp pháp, trước tiên doanh nghiệp cần đăng ký mã số mã vạch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó mới sử dụng.

Ngoài ra để tránh các vi phạm khi áp dụng, doanh nghiệp cũng cần lưu ý quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 19/7/2013)
Điều 27.
1. Vi phạm quy định về sử dụng Mã số mã vạch
Phạt tiền đối với hành vi từ 2.000.000 đ ¸ 5.000.000 đ :
a) Không thông báo bằng văn bản cho TC TĐC khi thay đổi tên gọi, địa chỉ giao dịch hoặc GCN sử dụng Mã số mã vạch bị mất/ hỏng;
b) Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
c) Không gửi danh mục GTIN, GLN được sử dụng cho TCTĐC;
d) Không thông báo bằng văn bản kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với TCTĐC khi sử dụng mã số nước ngoài cho SP, HH SX tại VN
2. Phạt tiền từ 6.000.000 đ ¸ 10.000.000 đ đối với:
a) Sử dụng mã số mã vạch có đầu mã quốc gia VN (893) mà chưa được TC TĐC cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV (GCN); (chưa đăng ký mã số mã vạch)
b) Sử dụng trái phép Mã số mã vạch của DN khác đã được TC TĐC cấp GCN;
c) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫm với MSMV;
d) Không đóng phí duy trì sử dụng Mã số mã vạch hàng năm.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ¸ 20.000.000 đ đối với:
hành vi sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc không được tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản
Điều 28. Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:
a) Giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch;
b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạchkhông đúng thẩm quyền.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch giả mạo đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Để được tư vấn trực tiếp liên quan đến đăng ký mã số mã vạch hãy liên hệ Hotline của chúng tôi: 0945 249 686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •