Ngừng sử dụng mã số mã vạch

0

Các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng mã số mã vạch khi không còn nhu cầu nữa. VIệc này sẽ giúp cho khách hàng chấm dứt các nghĩa vụ đối với mã số mã vạch đó đặc biệt là nghĩa vụ đóng phí duy trì hàng năm.

Thủ tục xin ngừng sử dụng mã số mã vạch:

1. Hồ sơ ngừng sử dụng mã số mã vạch:

  • 01 công văn xin ngừng sử dụng Mã số Mã vạch;
  • Bằng chứng chứng minh đã hoàn tất các khoản phí cho đến khi ngừng sử dụng mã số mã vạch;(VD: Biên lai nộp phí duy trì)
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký Mã số Mã vạch.

2. Thời gian thực hiện:

Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ, mã số mã vạch được Tổng cục tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng thu hồi. Doanh nghiệp không còn các quyền và nghĩa vụ liên quan đến mã số mã vạch đó nữa. 

Sau khi thu hồi mã số mã vạch, các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã số mã vạch đã trả lại cho Tổng cục sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng ký mã số mã vạch, ngừng sử dụng mã số mã vạch đều cần được lưu ý và từ vấn một cách thích đáng. Hotline: 0945.249.66

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •