Home » Mã số mã vạch » Ngừng sử dụng mã số mã vạch

Ngừng sử dụng mã số mã vạch

Tháng Hai 12, 2015 4:50 chiều
Ngung-su-dung-ma-so-ma-vach

Ngừng sử dụng mã số mã vạch khi không có nhu cầu nữa thì doanh nghiệp sở hữu mã số mã vạch phải thông báo việc ngừng sử dụng mã số mã vạch của mình cho Văn phòng Mã số mã vạch Việt Nam và nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo về việc ngừng sử dụng mã số mã vạch của mình thì vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ đóng phí duy trì hàng năm.

Dịch vụ hỗ trợ mã số mã vạch của Luật sư 365 sẽ giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thủ tục này.

Dịch vụ của Luật sư 365 như sau:

  • Tư vấn toàn diện xoay quanh việc ngừng sử dụng mã số mã vạch;
  • Soạn hồ sơ ngừng sử dụng mã số mã vạch;
  • Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;
  • Đại diện nhận quyết định thu hồi mã số mã vạch;

Để đăng ký mã số mã vạch nhanh, gọn, thuận tiện và chuyên nghiệp nhất hãy liên hệHotline: 0945.249.686

Ngừng sử dụng mã số mã vạch Reviewed by on . Ngừng sử dụng mã số mã vạch khi không có nhu cầu nữa thì doanh nghiệp sở hữu mã số mã vạch phải thông báo việc ngừng sử dụng mã số mã vạch của mình cho Văn phòn Ngừng sử dụng mã số mã vạch khi không có nhu cầu nữa thì doanh nghiệp sở hữu mã số mã vạch phải thông báo việc ngừng sử dụng mã số mã vạch của mình cho Văn phòn Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top