Hỏi đáp cách đọc mã số mã vạch

0

Câu hỏi: Đọc mã số mã vạch bằng cách nào? Giải thích ý nghĩa các con số trong mã số mã vạch?

Trả lời:

Mã số mã vạch được chia thành 2 phần rất rõ ràng là mã số và mã vạch, mỗi phần có phương pháp và cách thức đọc khác nhau, cụ thể như sau:

1. Cách đọc mã số:

Cấu trúc của mã số thương phẩm toàn cầu loại thông dụng nhất hiện nay tại Việt Nam là mã GTIN 13 gồm 13 chữ số. Khi đọc mã số này chúng ta đọc từ trái sang phải theo thứ tự sau:

– Ba chữ số đầu tiên 893 thể hiện Mã quốc gia GS1 do Tổ chức GS1 quản trị và cấp cho Việt Nam. Đối với các mã của quốc gia khác vui lòng tham khảo tại bài viết mã số mã vạch các nước;

– Bốn, năm, sáu hoặc bảy chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định doanh nghiệp do GS1 Việt Nam quản trị và cấp cho tổ chức sử dụng mã số GS1;

– Năm hoặc bốn hoặc ba hoặc hai chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định vật phẩm do tổ chức sử dụng mã số GS1 quản trị và cấp cho các vật phẩm của mình;

– Chữ số cuối cùng thể hiện Số kiểm tra (được tính từ mười hai chữ số đứng trước theo thuật toán xác định của GS1).

2 Cách đọc mã vạch: Dùng máy quét mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại 365: Hotline 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •