Home » Đăng ký mã số mã vạch » Đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội

Đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội

Tháng Tư 19, 2016 4:04 chiều

Luật sư 365 được coi là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội. Với những chuyên viên nhiều kinh nghiệm tư vấn và đăng ký mã số mã vạch, chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách hàng một dịch vụ toàn diện về mã số mã vạch như sau:

Phạm vi tư vấn và hỗ trợ:

 • Tư vấn toàn diện xoay quanh việc đăng ký mã số mã vạch, sử dụng mã số mã vạch;
 • Tư vấn toàn diện xoay quan việc xử lý vi phạm, yêu cầu bồi thường thiệt hại khi mã số mã vạch bị làm giả, sử dụng trái phép;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký mã số mã vạch tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
 • Thay mặt nhận kết quả và bàn giao lại cho Khách hàng;

Hồ sơ, tài liệu cần thiết để đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội:

 • Bản đăng ký mã số mã vạch (02 bản);
 • Danh mục dản phẩm đăng ký mã số mã vạch (02 bản);
 • Biên nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch (01 bản);
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư (01 bản).

Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội: 899.000 VNĐ/Hồ sơ (phí dịch vụ bao gồm các chi phí nộp hồ sơ, chuyển phát kết quả,

Phí nhà nước cho việc đăng ký mã số mã vạch được tính và phân loại theo bảng sau:

TT Phân loại Phí đăng ký cấp/Mã
(VNĐ)
Phí duy trì, sử dụng/năm
(VNĐ)
1 Sử dụng mã doanh nghiệp                     1.000.000 0
1.1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm) 0                               500.000
1.2 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm) 0                               800.000
1.3 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm) 0                            1.500.000
1.4 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm) 0                            2.000.000
2 Gia hạn/cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch 0 0
3 Sử dụng mã địa điểm toàn cầu GLN                        300.000 0
4 Sử dụng mã GLN (một mã số)                        300.000                               200.000
5 Sử dụng mã EAN -8 (một mã số)                        300.000                               200.000
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH NƯỚC NGOÀI
6 Nhỏ hơn hoặc bằng 50 mã 500.000 0
7 Lớn hơn 50 mã 10.000 VNĐ/mã 0

 

Các lưu ý cho doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch

Lưu ý 1:

Khi đăng kí sử dụng, doanh nghiệp phải đóng phí đăng kí và phí duy trì cho năm đầu tiên

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:

Ngân hàng : Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội

Số tài khoản: 3511.0.1059094

Đơn vị hưởng: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội

Lưu ý 2:

1) Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp đã được Tổng cục TCĐLCL cấp vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ: 893……).

2) Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch phải nộp trước 30/6 hàng năm

3) Khi có sự thay đổi về tên công ty, địa chỉ công ty hoặc thất lạc Giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch (MSMV), đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục để thay đổi.

4) Khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng mã số mã vạch (MSMV), đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục xin ngừng sử dụng mã số mã vạch (MSMV).

Căn cứ pháp lý :

 • Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch.
 • Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.
 • Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
 • Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Để đăng ký mã số mã vạch nhanh, gọn, thuận tiện và chuyên nghiệp nhất hãy liên hệ Hotline: 0945.249.686

 

Đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội Reviewed by on . Luật sư 365 được coi là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội. Với những chuyên viên nhiều kinh nghiệm tư vấn Luật sư 365 được coi là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội. Với những chuyên viên nhiều kinh nghiệm tư vấn Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top