Luật kinh doanh bất động sản

Feed Subscription
Người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam từ ngày 1/7/2015

Người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam từ ngày 1/7/2015

Người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam là một trong những nội dung nổi  bật gây nhiều tranh cãi trong Luật nhà ở sửa đổi. Luật nhà ở sửa đổi đã dành riêng một chương ( chương ...

Read More »
scroll to top