Giấy phép lao động

Feed Subscription
 • Trục xuất người lao động nước ngoài

  Trục xuất người lao động nước ngoài

  Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động mà không thuộc Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động sẽ bị trục xuất theo quy định của pháp l ...

 • Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

  Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

  Giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị thu hồi trong một số trường hợp như sau: a) Nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao ...

 • Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

  Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

  Sau khi lao động nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động thì thời hạn của giấy phép lao động mới được tính như sau: 1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp ...

 • Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép lao động

  Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép lao động

  Khi giấy phép lao động bị mất, hư hỏng hay hết hạn, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt N ...

Trục xuất người lao động nước ngoài

Trục xuất người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động mà không thuộc Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động sẽ bị trục xuất theo quy định của pháp ...

Read More »
Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

Giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị thu hồi trong một số trường hợp như sau: a) Nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao ...

Read More »
Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Sau khi lao động nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động thì thời hạn của giấy phép lao động mới được tính như sau: 1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp ...

Read More »
Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép lao động

Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép lao động

Khi giấy phép lao động bị mất, hư hỏng hay hết hạn, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt ...

Read More »
Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động và thủ tục

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động và thủ tục

Dưới đây, Luật sư 365 sẽ cung cấp cho quý khách hàng về các trường hợp thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động và thành phần hồ sơ cần thiết cho bộ thủ tục này: Các trường hợ ...

Read More »
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Trong quá trình lưu trữ, giấy phép lao động có thể bị mất, bị hỏng hoặc doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; q ...

Read More »
Trình tự cấp giấy phép lao động

Trình tự cấp giấy phép lao động

Nhằm mục đích giúp cho quý Khách hàng nắm rõ những quy định của pháp luật khi sử dụng lao động nước ngoài. Dưới đây, Luật sư 365 sẽ cung cấp những quy định về sử dụng lao động nướ ...

Read More »
Giải thích từ ngữ về giấy phép lao động

Giải thích từ ngữ về giấy phép lao động

Liên quan đến giấy phép lao động, xin giấy phép lao động có những thuật ngữ chuyên ngành cần hiểu rõ để tránh nhầm lẫn. Dưới đây là quy định về những thuật ngữ chuyên ngành đó: 1. ...

Read More »
Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Việc xin giấy phép lao động rất quan trọng. Tuy nhiên không phải trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nào cũng phải xin giấy phép lao động. Dưới đây là những trường h ...

Read More »
Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài là việc mà người sử dụng lao động phải làm. Tuy nhiên, không phải người sử dụng lao động nào cũng được phép tuyển dụng lao động nước ng ...

Read More »
scroll to top