Home » Giấy phép con » Thông báo hoạt động trang mạng xã hội

Thông báo hoạt động trang mạng xã hội

Tháng Mười Một 12, 2015 10:39 sáng

thu-tuc-xin-giay-phep-mang-xa-hoiSau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. Đơn vị chủ quản của website mạng xã hội cần phải thông báo tới bộ thông tin truyền thông – Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thời gian chính thức hoạt động trang mạng xã hội.

 

Quý khách hàng có thể tham khảo nội dung thông báo hoạt động trang mạng xã hội tại đây:

 

CÔNG TY ……………………….

Số: …./2105/…………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chính thức thiết lập mạng xã hội

Kính gửi:        – Bộ thông tin và truyền thông;

                         – Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

Tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của: ……………………………………………………………………………………..

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Công ty …………………….. đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số ……/GP-BTTTT ngày …../…../….. cho website …………….. và đã chính thức thiết lập mạng xã hội cho website đi vào hoạt động kể từ ngày …../…../…… Do đó chúng tôi thông báo để quý cơ quan được biết

Công ty ………………………. cam kết thực hiện đầy đủ, chính xác chế độ hoạt động, báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nơi nhận:

– Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử;

– Bộ thông tin và truyền thông.

 Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

Để được tư vấn, hỗ trợ toàn diện về việc xin giấy phép mạng xã hội, ngay bây giờ Quý khách hàng hãy gọi điện đến Hotline của chúng tôi:

0945.249.686

Thông báo hoạt động trang mạng xã hội Reviewed by on . Sau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. Đơn vị chủ quản của website mạng xã hội cần phải thông báo tới bộ thông tin truyề Sau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. Đơn vị chủ quản của website mạng xã hội cần phải thông báo tới bộ thông tin truyề Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top