Phương án tài chính khi xin giấy phép mạng xã hội

0

Tại Điều 4 Thông tư 09/2014 quy định: “Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều này để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.”

Do đó, nội dung về phương án tài chính tại Đề án xin giấy phép mạng xã hội là một nội dung không thể thiếu. Tuy  nhiên các doanh nghiệp không bao giờ muốn tiết lộ các phương án về tài chính vì đó chính là một trong những bí mật kinh doanh.

Tại đây, Luật sư 365 sẽ hướng dẫn các nội dung tài chính đơn giản hóa có thể đưa vào kế hoạch tài chính trong Đề án xin giấy phép mạng xã hội như sau:

Chúng tôi sẽ dành một nguồn tài chính đảm bảo thực hiện đề án thành công và hiệu quả. Hàng năm công ty sẽ bổ sung tài chính và sử dụng nguồn thu từ chính hoạt động giá trị gia tăng trên website nhằm duy trì và phát triển dự án hoạt động của website theo đúng quy định của pháp luật. Dự án hoạt động trên cơ sở sử dụng lực lượng lao động trí thức là chính và các công cụ quản lý như máy tính, phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ trong quá trình sản xuất nên các nhu cầu trực tiếp chỉ gồm: trang thiết bị máy móc, phần mềm, công nghệ, văn phòng,… Trả lương cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động của website.

 

BẢNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ TRONG 10 NĂM

(ĐVT: Triệu đồng)

Nội dung Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
Thiết kế phần mềm 20 15 15 10 10 10 10 5 5 5
Đầu tư –Nâng cấp máy móc 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Đường truyền, máy chủ 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Tên miền 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
hosting 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Quảng cáo 60 50 40 30 20 20 20 20 20 20
Hành chính văn phòng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Nhân sự 432 492 432 552 612 672 732 792 852 912
Tổng chi 850 865 795 900 950 1010 1070 1125 1185 1245
Ngân sách dự phòng 200 150 100 100 100 100 100 100 100 100
Quảng cáo 300 350 400 450 550 600 650 750 800 1000
Dịch vụ giá trị gia tăng 550 600 650 750 850 950 1050 1200 1250 1300
Tổng nguồn thu 1050 1100 1150 1300 1500 1650 1800 2050 2150 2400

 (lưu ý: Đây là mẫu và đã được chúng tôi sử dụng trong quá trình cấp phép, doanh nghiệp xin giấy phép mạng xã hội nên sửa đổi một phần số liệu cho phù hợp)

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép mạng xã hội của chúng tôi để được tư vấn một cách đầy đủ và toàn diện: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •