Phương án lưu trữ thông tin trên mạng xã hội

0

Việc lưu trữ thông tin trên mạng xã hội của tổ chức/doanh nghiệp thiết lập cần đáp ứng chặt chẽ theo các quy định của pháp luật và được văn bản hóa trong đề án xin giấy phép mạng xã hội. Sau đây, chúng tôi xin cung cấp một phương án lưu trữ thông tin cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện thiết lập, xin giấy phép mạng xã hội.

Hệ thống máy chủ của luatsu365.com được trang bị 01 máy chủ cấu hình cao của hãng sản xuất uy tín HP. Hệ thống được chạy trên hệ điều hành máy chủ nổi tiếng thế giới là Ubuntu, cùng với việc ứng dụng công nghệ lưu trữ dữ liệu với cơ sở dữ liệu MonggoDB giúp cho luatsu365.com có khả năng lưu trữ lớn, đảm bảo thông tin, dữ liệu được lưu trữ một cách an toàn và đầy đủ. Hệ thống máy chủ của luatsu365.com có dung lượng 500GB, đủ khả năng lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải theo như yêu cầu tại khoản 2, điều 4 của Thông tư 09/2014/TT-BTTTT.

Quy trình lưu trữ:

Khi đăng kí: hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan của người dùng như họ tên, email… để phục vụ việc quản lý & xác thực khi cần. Email của người sử dụng phải là email thực và phải được xác thực (hệ thống sẽ gửi thông tin xác thực đến email đăng kí).

Tại các lần đăng nhập sau, các thông tin được lưu lại gồm tên thành viên, thời gian truy cập, địa chỉ truy cập, IP của người dùng khi đăng nhập.

Để được tư vấn, hỗ trợ toàn diện về việc xin giấy phép mạng xã hội, ngay bây giờ Quý khách hàng hãy gọi điện đến Hotline của chúng tôi: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •