Phân biệt trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội

0

Mục đích của việt phân biệt trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội là để doanh nghiệp có thế thực hiện và hoàn thiện chính xác các thủ tục pháp lý một cách nhanh nhất.

Cùng một tên miền chỉ có thể xin giấy phép mạng xã hội hoặc trang thông tin điện tử chứ không thể thực hiện xin cả hai giấy phép trên. Do đó các doanh nghiệp cần xác định được website của mình là loại website nào. Dưới đây là một số tư vấn của chúng tôi để hỗ trợ các doanh nghiệp:

canh-bao-rui-ro-cho-nguoi-dung-mang-xa-hoi1. Khi nào xin giấy phép mạng xã hội

Khái niệm: Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.(theo nghị định 72/2013/NĐ-CP)

Do đó khi website của doanh nghiệp có một trong các tính năng sau thì cần xin giấy phép mạng xã hội:

  • Chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau (người dùng, thành viên với nhau);
  • Tạo trang thông tin điện tử cá nhân;
  • Tạo diễn đàn (xem thêm xin giấy phép mạng xã hội cho diễn đàn)
  • Chát trực tuyến
  • Comment

2. Khi nào xin giấy phép trang thông tin điện tử

Khái niệm:Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. (theo nghị định 72/2013/NĐ-CP)

Định nghĩa tuy phức tạp và không rõ ràng nhưng doanh nghiệp chỉ cần lưu ý một số đặc điểm sau:

  • Không có tính năng, đặc điểm của mạng xã hội;
  • Nguồn tin phải trích từ các báo và đã xin được phép trích nguồn (vì viết tin, viết báo là chức năng của cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ được đưa thông tin về chính doanh nghiệp/ tổ chức của mình, nếu đưa các thông tin, bình luận về các vấn đề khác trong xã hội đó là hoạt động báo chí và sẽ không được hoạt động nếu không phải là cơ quan báo chí)

Để được tư vấn xin giấy phép mạng xã hội, giấy phép trang thông tin điện tử hãy liên hệ hotline: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •