Home » Giấy phép con » Có thể xin giấy phép mạng xã hội và giấy phép trang thông tin điện tử cho cùng một website không?

Có thể xin giấy phép mạng xã hội và giấy phép trang thông tin điện tử cho cùng một website không?

Tháng Tám 24, 2015 4:47 chiều

xin-giay-phep-mang-xa-hoi-va-trang-thong-tin-dien-tuHiện nay, khi tiến hành việc xin giấy phép mạng xã hội, xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, các doanh nghiệp thường muốn có một website được cấp phép cho cả 02 dịch vụ này! Như vậy, việc xin 02 giấy phép cho cùng một website có được hay không?

Trả lời: Việc xin giấy phép mạng xã hội và giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử cho cùng một tên miền là không thực hiện được.

Nguyên nhân: Đây là 02 dịch vụ khác nhau, mục đích cung cấp 02 dịch vụ này cũng như tính chất của chúng hoàn toàn khác nhau (ngoại trừ vấn đề về lợi nhuận) như sau:

  • Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.
  • Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.

Để được tư vấn, hỗ trợ toàn diện về việc xin giấy phép mạng xã hội, ngay bây giờ Quý khách hàng hãy gọi điện đến Hotline của chúng tôi:

0945.249.686

Có thể xin giấy phép mạng xã hội và giấy phép trang thông tin điện tử cho cùng một website không? Reviewed by on . Hiện nay, khi tiến hành việc xin giấy phép mạng xã hội, xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, các doanh nghiệp thường muốn có một website được cấp ph Hiện nay, khi tiến hành việc xin giấy phép mạng xã hội, xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, các doanh nghiệp thường muốn có một website được cấp ph Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top