Home » Giấy phép con » Gia hạn giấy phép mạng xã hội

Gia hạn giấy phép mạng xã hội

Tháng Tám 25, 2015 4:00 chiều

gia-han-giay-phep-mang-xa-hoiXin giấy phép mạng xã hội trực tuyến chỉ có thời hạn tối đa là 10 năm. Trước khi giấy phép mạng xã hội trực tuyến hết thời hạn, tổ chức/cá nhân vẫn muốn duy trì hoạt động mạng xã hội có nghĩa vụ làm gia hạn giấy phép mạng xã hội. 

Quy trình, thủ tục gia hạn giấy phép mạng xã hội thực hiện như sau:

a) 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao giấy phép đã cấp đến cơ quan cấp giấy phép.

b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định, cấp gia hạn giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

c) Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm

Để được tư vấn, hỗ trợ toàn diện về việc xin giấy phép mạng xã hội, ngay bây giờ Quý khách hàng hãy gọi điện đến Hotline của chúng tôi:

0945.249.686

Gia hạn giấy phép mạng xã hội Reviewed by on . Xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến chỉ có thời hạn tối đa là 10 năm. Trước khi giấy phép mạng xã hội trực tuyến hết thời hạn, tổ chức/cá nhân vẫn muốn duy trì Xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến chỉ có thời hạn tối đa là 10 năm. Trước khi giấy phép mạng xã hội trực tuyến hết thời hạn, tổ chức/cá nhân vẫn muốn duy trì Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top