Điều kiện về nhân sự quản lý nội dung mạng xã hội

0

Hiện nay, với nhu cầu và thị hiếu người dùng mạng xã hội. Việc lan tỏa thông tin trên các trang mạng xã hội là quá nhanh và quá nguy hiểm. Nhận thấy điều này một cách sâu sắc, Bộ thông tin và truyền thông (BTTTT)  luôn thực hiện siết chặt quản lý nội dung của các trang mạng xã hội ngay từ khi cấp phép (các doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép mạng xã hội).

Trong hồ sơ xin giấy phép mạng xã hội, Bộ TTTT sẽ rà soát, kiểm tra một cách gắt gao về phần quản lý nội dung của doanh nghiệp. Đặc biệt là các nhân sự quản lý nội dung phải phù hợp các điều kiện sau:

  • Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội;
  • Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.
  • Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.
  • Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;
  • Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Việc này cần được thể hiện rõ trong hồ sơ xin giấy phép mạng xã hội của doanh nghiệp.

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •