Dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở

0

Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm là yêu cầu bắt buộc khi tổ chức/doanh nghiệp đưa một sản phẩm mới ra thị trường. Khi hàng hóa không được thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở, doanh nghiệp có thể bị tịch thu sản phẩm, tiêu hủy hàng hóa hay phạt hành chính.

Khái niệm tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Khái niệm công bố tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở theo các bước nhất định phù hợp với chất lượng sản phẩm. Hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở phải được lưu trữ tại cơ sở.

kiem-nghiem-san-pham

Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 2: Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 8: Công bố tiêu chuẩn cơ sở;

Bước 9: In ấn tiêu chuẩn cơ sở.

Thẩm quyền công bố tiêu chuẩn cơ sở (ban hành tiêu chuẩn cơ sở):

Người đứng đầu cơ sở: Xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở:

Phạm vi dịch vụ:

  • Tư vấn toàn diện xoay quanh việc công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm bao gồm (chỉ tiêu kiểm nghiệm, không kiểm nghiệm, thông tin công bố, chất lượng sản phẩm hàng hóa, …);
  • Thực hiện xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở theo đúng quy trình và quy định;
  • Đại diện cho khách hàng thực hiện xin giấy chứng nhận về tính hợp lệ của bản công bố tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng;
  • Nhận kết quả và bàn giao lại cho Khách hàng.

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc.

Lợi ích khi Công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Luật sư 365:

  • Chính xác, đúng quy định và phù hợp với sản phẩm hàng hóa của Quý Khách hàng. Việc Công bố tiêu chuẩn cơ sở, nếu không đúng với sản phẩm thực tế sẽ tiềm ẩn các rủi ro pháp lý khi thanh, kiểm tra;
  • Có xác nhận của cơ quan nhà nước về chất lượng – Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Khi sử dụng dịch vụ công bố, các đơn vị tư vấn thông thường sẽ chỉ soạn cho Quý khách hàng bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở hợp pháp mà không có xác nhận của cơ quan chức năng. Bản tiêu chuẩn của Quý khách hàng tuy hợp pháp nhưng không nhiều giá trị như khi có xác nhận của cơ quan nhà nước;
  • Khi thanh kiểm tra, bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giúp cho Quý khách hàng bớt được những thủ tục thanh kiểm tra không cần thiết;
  • Mang tính cạnh tranh cao. Với bản tiêu chuẩn cơ sở tự công bố, quý khách hàng đã đảm bảo tính pháp lý cho sản phẩm nhưng chưa đảm bảo được tính cạnh tranh. Với bản công bố của chúng tôi, xác nhận của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ giúp bạn làm việc đó.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở vui lòng liên hệ Hotline: 0945.249.686 để được tư vấn chi tiết

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •