Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận mạng xã hội

0

Doanh nghiệp xin giấy phép mạng xã hội phải có cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận. Với kinh nghiệm xin giấy phép mạng xã hội của mình, Luật sư 365 hân hạnh được cung cấp cho khách hàng một bộ cơ chế hoàn thiện đã được cơ quan chức năng kiểm duyệt và thông qua như sau:

1. Việc kiểm duyệt nội dung Mạng xã hội trực tuyến sẽ được Ban quản trị website rà soát hàng ngày, đồng thời xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định như tại điểm 3 dưới đây. Tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Ban quản lý website sẽ có toàn quyền đơn phương quyết định mức xử lí vi phạm hợp lý.

2. Trường hợp vi phạm của người sử dụng mà chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy từng tính chất và mức độ sự việc mà Ban quản trị website có toàn quyền đơn phương quyết định mức xử phạt hợp lý.

3. Các thành viên của mạng xã hội trực tuyến vi phạm các quy định trong Thỏa thuận này thì sẽ bị Ban quản lý website xử lý vi phạm theo các trường hợp và các cấp độ như sau:

a. Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở/cảnh báo và hướng dẫn thực hiện lại đối với các trường hợp vi phạm:

 • Về cách đặt tên người dùng, cách đặt hình ảnh đại diện, chữ ký
 • Cung cấp thông tin cá nhân không đúng sự thật;
 • Vi phạm bản quyền về trích dẫn, sao chép nội dung; về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

            Đối với các trường hợp vi phạm như nêu trên mà người sử dụng vi phạm lần thứ 2: thì sẽ bị tạm thời khóa tài khoản trong thời gian 07 ngày, vi phạm lần thứ 3: khóa tài khoản tạm thời 15 ngày, vi phạm lần thứ 4: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

b. Người sử dụng sẽ bị tạm khóa tài khoản trong thời gian 15 ngày nếu vi phạm các nội dung sau:

 • Bán hoặc thay đổi nội dung trang hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào.
 • Sao chép hay sửa lại mã HTML mà mạng xã hội trực tuyến tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc hình thành nên bất cứ trang.
 • Tạo trang thông tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  
 • Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.
 • Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định của pháp luật.

            Đối với các trường hợp nêu trên mà vi phạm lần hai thì sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Người sử dụng sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn trong các trường hợp vi phạm sau:

 • Sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.
 • Gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch vụ và Website của. Không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch vụ và việc sử dụng ổn định của Người dùng khác.
 • Lợi dụng trang mạng xã hội trực tuyến để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định của pháp luật.
 • Lợi dụng mạng xã hội trực tuyến nhằm mục đích:
 • Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 • Lợi dụng  mạng xã hội trực tuyến để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 
 • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ của mạng xã hội trực tuyến và thông tin điện tử trên mạng xã hội trực tuyến
 • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân là thành viên tham gia mạng xã hội trực tuyến.
 • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số; thu thập thông tin của người khác; xóa bỏ hoặc làm mất tác dụng của phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số; ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết; chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số; thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số; các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng.

4. Trong trường hợp vi phạm gây thiệt hại về uy tín, danh dự và vật chất khác cho mạng xã hội trực tuyến thì thành viên vi phạm phải bồi thường thiệt hại tương xứng với mức độ thiệt hại và theo quy định của pháp luật.

5. Trong những trường hợp vi phạm nêu trên, Ban quản trị mạng xã hội sẽ cung cấp thông tin cá nhân của thành viên vi phạm để phục vụ điều tra của cơ quan chức năng khi có yêu cầu mà không cần có sự chấp thuận của thành viên vi phạm này.

Để được tư vấn, hỗ trợ toàn diện về việc xin giấy phép mạng xã hội, ngay bây giờ Quý khách hàng hãy gọi điện đến Hotline của chúng tôi: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •