Cơ chế phối hợp loại bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội

0

Khi xin giấy phép mạng xã hội cho tổ chức/doanh nghiệp, người thực hiện thủ cần yêu cầu tổ chức/doanh nghiệp xin giấy phép mạng xã hội có cơ chế phối hợp, loại bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội. Nội dung này phải được đưa vào đề án xin giấy phép mạng xã hội. Chúng tôi hân hạnh được cung cấp cho quý khách hàng nội dung cơ chế như sau:

1. Quy định về các hình thức vi phạm: Tuân thủ các nội dung cấm chia sẻ theo hướng dẫn của Nghị định 72/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

  • Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
  • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
  • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

2. Chế tài phạt vi phạm: Khi quản trị viên phát hiện thông tin vi phạm hoặc nhận được yêu cầu loại bỏ thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại hoặc email), người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và phòng nội dung sẽ tích cực hợp tác với bên yêu cầu, nắm bắt và rà soát để xác định nội dung vi phạm này. Sau khi nội dung đã xác thực là vi phạm, nội dung vi phạm sẽ được chuyển sang bộ phận công nghệ để tiến hành gỡ bỏ chậm nhất là 3 giờ kể từ khi có yêu cầu.

 Để được tư vấn, hỗ trợ toàn diện về việc xin giấy phép mạng xã hội, ngay bây giờ Quý khách hàng hãy gọi điện đến Hotline của chúng tôi: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •