Home » Giấy phép con » Cấp lại giấy phép mạng xã hội

Cấp lại giấy phép mạng xã hội

Tháng Tám 26, 2015 3:58 chiều

xin-giay-phep-mang-xa-hoi-va-trang-thong-tin-dien-tuSau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp phép từ Bộ thông tin truyền thông, tổ chức/doanh nghiệp phải có nghĩa vụ lưu trữ, bảo quản giấy phép mạng xã hội đó. Tuy nhiên do một số trường hợp bất khả kháng hoặc rủi ro, tổ chức/doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy phép mạng xã hội. Thủ tục này được thực hiện như sau:

a) Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép. Văn bản đề nghị phải nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép. Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ này nhận được văn bản đề nghị, cơ quan cấp giấy phép xem xét, cấp lại giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Để được tư vấn, hỗ trợ toàn diện về việc xin giấy phép mạng xã hội, ngay bây giờ Quý khách hàng hãy gọi điện đến Hotline của chúng tôi:

0945.249.686

Cấp lại giấy phép mạng xã hội Reviewed by on . Sau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp phép từ Bộ thông tin truyền thông, tổ chức/doanh nghiệp phải có nghĩa vụ lưu trữ, bảo quản giấy phép mạng xã hội đ Sau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp phép từ Bộ thông tin truyền thông, tổ chức/doanh nghiệp phải có nghĩa vụ lưu trữ, bảo quản giấy phép mạng xã hội đ Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top