Giấy phép con

Feed Subscription
Thông báo hoạt động trang mạng xã hội

Thông báo hoạt động trang mạng xã hội

Sau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. Đơn vị chủ quản của website mạng xã hội cần phải thông báo tới bộ thông tin truyền thông - Cục phát ...

Read More »
Mẫu thỏa thuận sử dụng mạng xã hội

Mẫu thỏa thuận sử dụng mạng xã hội

Khi tiến hành xin cấp phép mạng xã hội trực tuyến, doanh nghiệp cần phải có thỏa thuận mạng xã hội phủ hợp theo quy định của pháp luật. Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng ...

Read More »
Cấp lại giấy phép mạng xã hội cho các website đã xin cấp phép theo nghị định 97/2008/NĐ-CP và thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Cấp lại giấy phép mạng xã hội cho các website đã xin cấp phép theo nghị định 97/2008/NĐ-CP và thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Các mạng xã hội đã xin giấy phép mạng xã hội theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010, nếu ti ...

Read More »
Cấp lại giấy phép mạng xã hội

Cấp lại giấy phép mạng xã hội

Sau khi xin giấy phép mạng xã hội và được cấp phép từ Bộ thông tin truyền thông, tổ chức/doanh nghiệp phải có nghĩa vụ lưu trữ, bảo quản giấy phép mạng xã hội đó. Tuy nhiên do một ...

Read More »
Gia hạn giấy phép mạng xã hội

Gia hạn giấy phép mạng xã hội

Xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến chỉ có thời hạn tối đa là 10 năm. Trước khi giấy phép mạng xã hội trực tuyến hết thời hạn, tổ chức/cá nhân vẫn muốn duy trì hoạt động mạng xã ...

Read More »
Có thể xin giấy phép mạng xã hội và giấy phép trang thông tin điện tử cho cùng một website không?

Có thể xin giấy phép mạng xã hội và giấy phép trang thông tin điện tử cho cùng một website không?

Hiện nay, khi tiến hành việc xin giấy phép mạng xã hội, xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, các doanh nghiệp thường muốn có một website được cấp phép cho cả 02 dịch v ...

Read More »
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Khi xin giấy phép mạng xã hội (đăng ký mạng xã hội), trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội, tổ chức, cá nhân xin giấy phép mạng xã hội cần phải đưa vào nội dung ...

Read More »
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội

Khi thiết lập và xin giấy phép mạng xã hội (hay còn gọi là đăng ký mạng xã hội), tổ chức/doanh nghiệp cần/nên biết quyền và nghĩa vụ của mình. Như vậy tổ chức/doanh nghiệp mới có ...

Read More »
Thông tư 09/2014/TT-BTTT Quy định về mạng xã hội và trang thông tin điện tử

Thông tư 09/2014/TT-BTTT Quy định về mạng xã hội và trang thông tin điện tử

Khi xin giấy phép mạng xã hội, tổ chức/cá nhân cần phải nghiên cứu và áp dụng các quy định tại thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng ...

Read More »
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mạng xã hội

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mạng xã hội

Tổ chức, doanh nghiệp đã xin giấy phép mạng xã hội phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau: Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh ng ...

Read More »
scroll to top