Home » Dịch vụ » Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2020

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2020

Tháng Chín 30, 2020 1:32 sáng
Bìa giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch được thực hiện tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Văn phòng mã số mã vạch GS1 và là dịch vụ công bán trực tuyến. Nghĩa là vẫn phải nộp hồ sơ gốc tại Văn phòng mã số mã vạch sau khi hồ sơ trực tuyến được chấp thuận.

Việc nộp hồ sơ có thể thông qua chuyển phát nhanh, tuy nhiên thực tế cho thấy, để thực hiện nhanh chóng và khắc phục các lỗi đối với hồ sơ (nếu có) sẽ nhanh hơn khi thực hiện trực tiếp. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn thực hiện một cách chi tiết:

Bước 1: Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

 • Truy cập website http://vnpc.gs1.org.vn/

 • Chọn mục đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang giao diện kiểm tra mã số. Tại đây doanh nghiệp kiểm tra mã số DKKD hoặc hộ kinh doanh. Nếu mã số chưa được đăng ký (chưa từng tạo tài khoản đăng ký mã số mã vạch) hệ thống sẽ cho phép đăng ký tài khoản mới.

 

 • Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin bắt buộc để tạo tài khoản mới

Trình tự thực hiện:

 • Nộp hồ sơ Đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
 • Chờ thẩm định hồ sơ.
 • Cấp mã số;
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.
 • Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch;
 • In ấn, sử dụng.
 1. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hoặc qua đường bưu điện.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

 • Số lượng hồ sơ: 2 bộ.
 1. Thời hạn giải quyết:2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian cấp giấy chứng nhận: 1 tháng.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 • Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.
 1. Lệ phí:

STT

Phân loại phí

Mức thu
(đồng/mã)

1

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng
ký sử dụng)

1.000.000

2

Gia hạn/cấp lại Giấy chứng nhận

0

3

Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)

300.000

4

Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-
8)

300.000

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
 2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch.
 • Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.
 • Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
 • Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2020 Reviewed by on . Bìa giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch Thủ tục đăng ký mã số mã vạch được thực hiện tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Văn phòng mã số mã vạ Bìa giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch Thủ tục đăng ký mã số mã vạch được thực hiện tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Văn phòng mã số mã vạ Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top