Home » Dịch vụ » Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Tháng Tám 20, 2015 1:22 sáng

 

Trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội, tổ chức/cá nhân cần biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng internet để đưa việc đó vào thỏa thuận sử dụng mạng xã hội có trong hồ sơ.

Sau đây, luatsu365 sẽ cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin cần thiết như sau:

  1. Được sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
  2. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng.
  3. Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưi bất kỳ hình thức nào.
  4. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định này.
  5. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
  6. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
  7. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Reviewed by on .   Trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội, tổ chức/cá nhân cần biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng internet để đưa việc đó vào thỏa thuận sử dụng mạ   Trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội, tổ chức/cá nhân cần biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng internet để đưa việc đó vào thỏa thuận sử dụng mạ Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top