Dịch vụ

Feed Subscription
 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

  Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

  Luật sư 365 cung cấp miễn phí cho Quý vị mẫu Hợp đồng thi công xây dựng. Đây là một mẫu khá chặt chẽ và có lợi thế cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp Khách hàng cần Tư vấn hợp đồng c ...

 • Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2020

  Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2020

  Bìa giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch Thủ tục đăng ký mã số mã vạch được thực hiện tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Văn phòng mã số mã vạch GS1 và là dịch vụ ...

 • Thủ tục pháp lý để kinh doanh nồi cơm điện

  Thủ tục pháp lý để kinh doanh nồi cơm điện

  Hiện nay kinh doanh đồ gia dụng là một trong những hoạt động kinh doanh được ưa thích và phổ biến nhất. Do đồ gia dụng là sản phẩm thiết yếu, vòng đời tương đối nhanh và thậm chí n ...

 • Các trang thông tin điện tử phải cấp phép

  Các trang thông tin điện tử phải cấp phép

  Người thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội cần phải xin giấy phép trang thông tin điện tử, xin giấy phép mạng xã hội tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ t ...

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

Luật sư 365 cung cấp miễn phí cho Quý vị mẫu Hợp đồng thi công xây dựng. Đây là một mẫu khá chặt chẽ và có lợi thế cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp Khách hàng cần Tư vấn hợp đồng ...

Read More »
Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2020

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2020

Bìa giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch Thủ tục đăng ký mã số mã vạch được thực hiện tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Văn phòng mã số mã vạch GS1 và là dịch v ...

Read More »
Thủ tục pháp lý để kinh doanh nồi cơm điện

Thủ tục pháp lý để kinh doanh nồi cơm điện

Hiện nay kinh doanh đồ gia dụng là một trong những hoạt động kinh doanh được ưa thích và phổ biến nhất. Do đồ gia dụng là sản phẩm thiết yếu, vòng đời tương đối nhanh và thậm chí ...

Read More »
Các trang thông tin điện tử phải cấp phép

Các trang thông tin điện tử phải cấp phép

Người thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội cần phải xin giấy phép trang thông tin điện tử, xin giấy phép mạng xã hội tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ ...

Read More »
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

  Trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội, tổ chức/cá nhân cần biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng internet để đưa việc đó vào thỏa thuận sử dụng mạng xã hội có trong ...

Read More »
scroll to top