Quy định về an toàn của mỹ phẩm

0

Điều kiện cần để công bố mỹ phẩm và lưu hành mỹ phẩm trên thị trường là đảm bảo các yêu cầu về an toàn của sản phẩm (ở đây chúng tôi chưa nói đến chất lượng và hiệu quả của mỹ phẩm)

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường phải đảm bảo các sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ con người khi được dùng trong những điều kiện bình thường hoặc những điều kiện thích hợp được hướng dẫn, phù hợp với dạng bào chế, thông tin ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng, thận trọng đặc biệt, cũng như các thông tin khác cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm.

Nhà sản xuất, chủ sở hữu sản phẩm phải đánh giá tính an toàn trên mỗi sản phẩm mỹ phẩm theo Hướng dẫn đánh giá tính an toàn mỹ phẩm của ASEAN trước khi thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm. Giới hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong mỹ phẩm phải đáp ứng yêu cầu của ASEAN quy định tại Bảng bên dưới. Thành phần công thức mỹ phẩm phải đáp ứng theo các Phụ lục (Annexes) – bản mới nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (địa chỉ truy cập: www.dav.gov.vn hoặc www.aseansec.org).

BẢNG GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG VÀ VI SINH VẬT TRONG MỸ PHẨM

1. Giới hạn kim loại nặng (ACM THA 05 Testing Method):

STT Chỉ tiêu Giới hạn
1 Thuỷ ngân Nồng độ tối đa cho phép có trong sản phẩm mỹ phẩm là 1 phần triệu (1 ppm)
2 Asen Nồng độ tối đa cho phép có trong sản phẩm mỹ phẩm là 5 phần triệu (5 ppm)
3 Chì Nồng độ tối đa cho phép có trong sản phẩm mỹ phẩm là 20 phần triệu (20 ppm)

 

2. Giới hạn vi sinh vật (ACM THA 06 Testing Method):

STT Chỉ tiêu Giới hạn
Sản phẩm dành cho trẻ em dưới 03 tuổi, sản phẩm tiếp xúc với vùng mắt hoặc niêm mạc Sản phẩm khác
1 Tổng số vi sinh vật đếm được =<500 cfu/g =<1000 cfu/g
2 P. aeruginosa Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử Không được có trong 0,1g hoặc 0,1ml mẫu thử
3 S. aureus Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử Không được có trong 0,1g hoặc 0,1ml mẫu thử
4 C. albicans Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử Không được có trong 0,1g hoặc 0,1ml mẫu thử

 

Dịch vụ công bố mỹ phẩm uy tín: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •