Quy định về vị trí và kích thước nhãn mỹ phẩm

0

Ngay sau khi công bố mỹ phẩm nhập khẩu hoặc công bố mỹ phẩm trong nước, tổ chức/doanh nghiệp cần quan tâm đến việc thể hiện nhãn mỹ phẩm một cách hợp pháp, khoa học và hấp dẫn người tiêu dùng. Đối vởi chỉ tiêu vị trí và kích thước nhãn mỹ phẩm, Bộ y tế quy định như sau:

  1. Vị trí nhãn

  • Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.
  • Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc.
  1. Kích thước, hình thức và nội dung của nhãn

  • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường tự xác định kích thước của nhãn hàng hoá mỹ phẩm nhưng phải bảo đảm thông tin ghi trên nhãn phải dễ đọc bằng mắt thường. Nội dung của nhãn và nhãn phụ (nếu có) phải trung thực, rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm.
  • Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu trình bày trên nhãn mỹ phẩm phải rõ ràng. Màu sắc của chữ và số phải tương phản với nền của nhãn.

Như vậy, đối với vị trí và kích thước, Bộ y tế không hề ra bất kỳ một quy định cụ thể nào mà chỉ đưa ra một số nguyên tắc. Điều này hiển nhiên hợp lý, vì mỹ phẩm có rất nhiều chủng loại, kích thước, hình dáng khác nhau, do đó không thể quy định cụ thể được.

Để sử dụng dịch vụ công bố mỹ phẩm nhanh nhất và tư vấn tận tình nhất, vui long liên hệ với chúng tôi: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •