Quy định chung về quảng cáo Mỹ phẩm

0

Trong trường hợp tổ chức/doanh nghiệp muốn quảng cáo mỹ phẩm, điều kiện đầu tiên là tổ chức/doanh nghiệp đó đã thực hiện công bố mỹ phẩm theo quy định. Dưới đây là một số quy định chung về Quảng cáo mỹ phẩm – Một số nguyên tắc mà tổ chức/doanh nghiệp cần nhớ:

  1. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, uỷ quyền cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm.
  2. Các đơn vị chỉ được phép quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm khi có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.
  3. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu chứng minh tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm và phải tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của ASEAN.

Lưu ý: Các quy định trên không nêu rõ phải công bố mỹ phẩm trước khi quảng cáo, tuy nhiên một trong những tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm là phiếu công bố mỹ phẩm.

Dịch vụ công bố mỹ phẩm của chúng tôi: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •