Bất động sản và xây dựng

Feed Subscription
  • Vốn pháp định kinh doanh bất động sản

    Vốn pháp định kinh doanh bất động sản

    Vốn pháp định kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng. Vốn pháp định kinh doanh bất động sản cho đến trước ngày 01/07/2015 vẫn là 6 tỷ đồng.  Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doan ...

  • Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng

    Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng

    Tư vấn về bất động sản và Tư vấn về xây dựng là một trong những dịch vụ chuyên sâu của chúng tôi. Đội ngũ luật sư chuyên ngành bất động sản và xây dựng của chúng tôi có kinh nghiệm ...

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng. Vốn pháp định kinh doanh bất động sản cho đến trước ngày 01/07/2015 vẫn là 6 tỷ đồng.  Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doa ...

Read More »
Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng

Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng

Tư vấn về bất động sản và Tư vấn về xây dựng là một trong những dịch vụ chuyên sâu của chúng tôi. Đội ngũ luật sư chuyên ngành bất động sản và xây dựng của chúng tôi có kinh nghiệ ...

Read More »
scroll to top